Početna / Književnost / Safvet-beg Bašagić: Šta je Bošnjak?

Safvet-beg Bašagić: Šta je Bošnjak?

Šta je Bošnjak? Jedna mala grana velikoga stabla Slavijana, kojoj ime u pročelju piše – povjesnicu junačkih mejdana!

Šta je Bošnjak? Jedno ime slavno, koje svijet poznaje odavno, koje i Beč i Budim protrese – I Carigrad i Kosovo ravno!
Šta je Bošnjak? To pleme viteško, kome vila prostiraše krila, s Durmitora do Karpatskih gora – sa Balkana do sinjega mora!
Šta je Bošnjak? Jedan narod mali, koji izmeđ‘ dva svijeta stajaše, koji sile evropskije‘ silah i križarske vojne razbijaše!
Šta je Bošnjak? Kumče Davorova, čedo slavne, al‘ krvave sreće, deset puta (ne jednom), umrijeće – al‘ Bošnjaštva odreći se neće!
 Safvet-beg Bašagić, 1894. godine
Priče iz Hercegovine
Facebook Comments
0Shares

O nama Redakcija