Početna / Književnost / Stihovi Vladimira Nazora o Prenju

Stihovi Vladimira Nazora o Prenju

Prenj planina nije
Visok grad je vila
Sijelo je bogova,
Drevnih bogumila
Još vrijeme brazde
Po čelu mu ore
U njem se žestoko
Dobro i zlo bore.

Prenj planina nije
Divova je kuća,
Kojom bitka bijesni
Sve veća i ljuća;
Rat naših vrlina
S našim porocima
Borbu u još divljim
Barbarskim grudma.

I Prenj stoji – sav je
Od jednog komda;
Krvav je, kad sunce
U maglu zapada;
U jesenje dane
Kao žuč se žuti,
Grozan kad prozbori
Strašan kada šuti.

Prenj planina nije
Žrtvovani je kamen
Što čeka, da sveti
Očisti ga plamen,
I Bijeli Svećenik
K njemu jednom stigne,
Pa k Zvijezdama i Suncu
Sebe i nas digne.

Vladimir Nazor, 1943. godine

Priče iz Hercegovine

Facebook Comments
0Shares

O nama Redakcija